Otsene värbamine

Värbamisprotsess kuulub personaliettevõte Aalto Eesti põhitegevuste hulka. Värbame klientidele oskuslikke töötajaid juhtkonda, ametnikke ning teenindajaid.

Oleme aastaid edasi arendanud seda protsessi vastavalt klientide vastukajale. Kõige olulisem meie tegevuse juures on ära tunda töötaja omadused ning kliendi firma firmakultuur, tegutsemistavad ja hindamisväärtused.

Protsessi õige läbiviimine tagab tulemusliku valiku. Tegeleme protsessiga algusest lõpuni, meie kasutuses on mh. kõik tuntud otsimiskanalid, töötajate iseloomu ning sobivustestid mh. DISC-analüüsid ja profiili loomine. Kasutame ära ka enda kogenud psühholoogide oskusi ning professionaalsust, kellele seame kõrgeimad võimalikud kvaliteedinõuded.

Meie tegevusel on garantii!

Usume endasse, seepärast julgeme anda igale värbamisele garantii. Kui meie otsitud töötaja lastakse lahti temast tulenevatel põhjustel 4 kuu jooksul töösuhte algusest, otsime tema asemele uue inimese tasuta.

Võta ühendust