Tegevusalad


Kaubandus ja teenindus

Meie klientideks on jae- ning hulgikaubandusettevõtted, hooldusettevõtted, tehnikapoed, ehitussektorit teenindav tehniline kaubandus, üritused.

Rendime ning vahendame personali igasse eelpoolnimetatud sektorisse. Me osaleme teeninduse ning personalijuhtimise arendamisesse ja tasuvuse jälgimisele justnimelt personalikulude pärast. Me soovime täiustada oma klientide tegevust. Meie eesmärgiks on muuta oma teenused paindlikuks ning lihtsalt kasutatavaks luues võimalusi oma klientidele kogu personalijuhtimise allhanke läbiviimiseks.

Kliente teenindab alati üks ja sama kontaktisik, et meie teenuste kasutamine oleks teile muretu.

Meie kaudu leiad kauplusesse töötajad, müügimehed, klienditeenindajad, ürituste läbiviijad, kontoritöölised ning personalijuhid.

Logistika

Logistika harus teenindame meie kaudu töötajaid otsivaid jae- ja hulgikaubandusettevõtteid, transpordifirmasid, keskladusid ja tööstusharu. Me oleme konkurentsivõimelised tänu kiiretele tarneaegadele, suurele töötajatereservile, logistika mõistmisele ning spetsialiseerunud lahendustele.

Tööstus

Professionaalsed oskused ning personal tööstusharusse.

Pakume personali kõikidesse tööstusharudesse. Aastate jooksul suurimad tööpakkujad on olnud mh. laevaehitustehased, elektrijaamad, metallitööstus, toiduainetööstus, elektroonikatööstus ja paberitööstus. Meie värbamismeeskonnal on palju kogemusi tööstusalal, mistõttu on professionaali leidmine lihtne. Me mõistame tööstusega kiiresti muutuvaid vajadusi ning reageerime ressurssidega seotud vajadustesse kiiresti. Meie meeskonna mitmel liikmel on tehniline koolitus ning värbamisest võtavad vajadusel osa ka valdkonna spetsialistid, kellel on paigaldamiskogemus ja meeskonna juhtimiskogemusi.

Ehitamine

Ehitusalal on meil juba pikad traditsioonid. Aalto organiseerib iga aasta sadu ehitusasjatundjaid infrastruktuuri, karkass- ning viimistlusetappideks. Just nimelt ehitussektoris oleme me Soome üks suurimatest tööjõurentijatest. Ehitusalaga tegelevatest töötajatest on enamus olnud meiega alates firma algusaastatest, tunneme neid läbi ja lõhki. Sooritame tööd tunni- või tootmispõhiselt ning osaleme kas töödejuhatusse ning valvesse vastavalt lepingule. Kõikidel meie töötajatel on tööohutusekaart, pildiga isikutunnistus, turvavarustus, kaitsevahendid ning töökohale vastavad töövahendid.

Oleme saavutanud oma klientidega jätkusuutliku töösuhte tänu professionaalsusele ning tahtele teha asjad õigesti. Oma töötajateks oleme valinud ainult parimad, tööd mitte kartvad ning usaldusväärseimad spetsialistid. Seda strateegiat järgides püüame alati saavutada klientide pool seatud eesmärgid.

Hooneautomaatika süsteemid 

Rendime ning värbame iga aasta sadu töötajaid hooneautomaatika süsteemide valdkonda. Meie kaudu saad kiiresti mh. elektriku, kütte-ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldaja, sprinkleri paigaldaja, automaatika seadistajad ning hooldajad. Hind on vastavalt tunnitasule ning põhineb alati töötaja kogemustele ning oskustele. Meie eesmärgiks on rahulolevad kliendid, mida saame saavutada tänu motiveeritud töötajatele. Me oleme teadlikud, et meie personal on meie suurim ressurss, me olemegi kõige enam soovitud tööandja just hooneautomaatika süsteemide valdkonnas.

Eriteadmisi on meil nt tööstuslikest elektritöödest, ehitiste saneerimistöödest, automatiseerimisest ning voolu paigaldamisest.

Kõikidel meie töötajatel on lepingukohased tegevusload ning koolitused. Tööstusettevõtetes vajalikud load ning sissepääsuload korraldame kliendi eest ise.

Personal kiiresti suurteks tarneteks

Teatud tööstusharudesse on Soomest väga keeruline kiiresti töötajaid leida. Sellest tulenevalt oleme loonud rahvusvahelise värbamisvõrgustiku. Tööstusesse toome professionaale ka Balti riikidest, Venemaalt ning Poolast. Töösuhted sõlmitakse Soomes vastavalt Soome seadustele ning kehtivatele lepingutele.

Asjatundlik värbamismeeskond

Tööstusharu värbamiskonsultandid omavad pikaajalist kogemust omal alal. Tänu sellele kogemusele oleme võitnud oma klientide usalduse ka tulevaste ametnike värbamiseks. Värbame oma klientidele insenäre (hanked, tootmine), töödejuhatajaid, juhte ning ka kõrgemat juhtkonda.


Võta ühendust